Hỗ Trợ Trực Tuyến

TIN HỌC

Hướng Dẫn Làm Bài Thi Trắc Nghiệm Chứng Chỉ UDCNTT Đại Học Bách Khoa TPHCM

> Hướng dẫn làm bài thi trắc nghiệm chứng chỉ UDCNTT
- Giao diện khi đã đến giờ làm bài thi:
 
1. Khi đã đến giờ, thí sinh bấm nút “Bắt đầu kiểm tra” để bắt đầu làm bài thi. Một cửa sổ hiện ra để xác nhận phòng trường hợp thí sinh bấm nhầm nút khi chưa sẵn sàng. Thí sinh bấm nút “Bắt đầu làm” để vào bài thi.
 
 
 

Giao Diện Bài Thi:
 
Lịch Thi Tin Học Ứng Dụng Công Nghệ Thông Tin Nới Nhất > Xem Ngay<
 

Thi Chứng Chỉ UDCNTT Cơ Bản Cấp Tốc

Thi Chứng chỉ Tin Học UDCNTT Nâng Cao Cấp Tốc

>  Thi Chứng Chỉ Tiếng Pháp A2 B1 Cấp Tốc

> Thi chứng chỉ Tiếng Anh B1 B2 Cấp Tốc

 


2. Trong quá trình làm bài
   -   Với những câu không chắc chắn, thí sinh có thể bấm nút "đặt cờ" để ghi chú lại và trả lời sau khi còn thời gian.
   -   Thí sinh có thể nhảy đến câu hỏi tùy ý bằng cách bấm vào số tại "danh dách các câu hỏi"
   -   Thí sinh bấm nút "Kết thúc và nộp bài" nếu muốn nộp bài sớm
Giao diện trong quá trình làm bài
 
 
 
3. Khi trả lời hết, thí sinh bấm nút "Kết thúc và nộp bài". Bảng thống kê tổng quát bài thi của thí sinh được hiển thị, thí sinh có thể bấm vào vị trí câu để xem lại nội dung câu đó hoặc bấm nút "trở lại bài kiểm tra" và chọn câu hỏi cần sửa
 
Giao diện khi trả lời xong
 
 
 
4. Thí sinh bấm nút "Nộp bài và kết thúc" để kết thúc bài kiểm tra. Cửa sổ xác nhận sẽ hiển thị. Thí sinh bấm nút "Nộp bài và kết thúc" lần nữa để hoàn tất bài kiểm tra
 
 
5. Điểm sẽ được công bố ngay khi thí sinh nộp bài. Thí sinh phải gọi giám thí lại xác nhận và ký tên vào bảng điểm.
 
> HƯỚNG DẪN LÀM BÀI THI THỬ CHỨNG CHỈ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN & NÂNG CAO.

Thi Chứng Chỉ UDCNTT Cơ Bản Cấp Tốc

Thi Chứng chỉ Tin Học UDCNTT Nâng Cao Cấp Tốc

>  Thi Chứng Chỉ Tiếng Pháp A2 B1 Cấp Tốc

> Thi chứng chỉ Tiếng Anh B1 B2 Cấp Tốc

 

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN THI VÀ NHẬN CHỨNG CHỈ SỚM NHẤT
Hỗ trợ - Giải đáp : Hỗ trợ Trực Tiếp : 0944434169 Mr Toàn

Các tin khác

Gọi ngay