Hỗ Trợ Trực Tuyến

Ngoại Ngữ

Những Điều Cần Biết Về Kỳ Thi Tiếng Anh B1 Tại TPHCM

Thông tin về chứng chỉ Tiếng Anh B1 theo khung tham chiếu Châu Âu (CEFR) Và Chứng chỉ Tiếng Anh Bậc 3 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dung cho Việt. Bạn đang cần có Chứng chỉ tiếng Anh B1 để bổ sung hồ sơ tại cơ quan. Nhưng chưa biết rõ về kỳ thi chứng chỉ này. Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn có thêm thật nhiều thông tin bổ ích.

I.Chứng chỉ tiếng Anh B1 là gì?

Chứng chỉ B1 Tiếng Anh cấp dựa theo khung tham chiếu Châu Âu (CEFR) từ thấp tới cao là A1, A2, B1, B2, C1, C2 Và Tạo điều kiện thuận lợi cho việc hợp tác, trao đổi giáo dục, công nhận văn bằng, chứng chỉ với các quốc gia ứng dụng Khung tham chiếu chung Châu Âu (CEFR). Còn trong hệ thống giáo dục quốc dân ở Việt Nam không được gọi là chứng chỉ B1 Tiếng Anh mà gọi là Chứng chỉ Tiếng Anh Bậc 3 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dung cho Việt Nam. (Ban hành theo Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Thi Chứng Chỉ UDCNTT Cơ Bản Cấp Tốc

Thi Chứng chỉ Tin Học UDCNTT Nâng Cao Cấp Tốc

>  Thi Chứng Chỉ Tiếng Pháp A2 B1 Cấp Tốc

> Thi chứng chỉ Tiếng Anh B1 B2 Cấp Tốc

II. Chứng chỉ Tiếng Anh Bậc 3 Mục đích

1. Làm căn cứ thống nhất về yêu cầu năng lực cho tất cả ngoại ngữ được giảng dạy trong hệ thống giáo dục quốc dân.
2. Làm căn cứ xây dựng chương trình, biên soạn hoặc lựa chọn giáo trình, sách giáo khoa, kế hoạch giảng dạy, các tài liệu dạy học ngoại ngữ khác và xây dựng tiêu chí trong kiểm tra, thi và đánh giá ở từng cấp học, trình độ đào tạo, bảo đảm sự liên thông trong đào tạo ngoại ngữ giữa các cấp học và trình độ đào tạo.
3. Làm căn cứ cho giáo viên, giảng viên lựa chọn và triển khai nội dung, cách thức giảng dạy, kiểm tra, đánh giá để người học đạt được yêu cầu của chương trình đào tạo.
4. Giúp người học hiểu được nội dung, yêu cầu đối với từng trình độ năng lực ngoại ngữ và tự đánh giá năng lực của mình.
5. Tạo điều kiện thuận lợi cho việc hợp tác, trao đổi giáo dục, công nhận văn bằng, chứng chỉ với các quốc gia ứng dụng Khung tham chiếu chung Châu Âu (CEFR).

III. Đối tượng sử dụng Chứng chỉ Tiếng Anh Bậc 3

Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (sau đây gọi là Khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam, viết tắt: KNLNNVN) áp dụng cho các chương trình đào tạo ngoại ngữ, các cơ sở đào tạo ngoại ngữ và người học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân.

Hiện nay nhiều văn bản quy định phải có chứng chỉ tiếng Anh B1 mới đủ điều kiện thi công chức, viên chức hay thi nâng ngạch, chuyển ngạch. Đây cũng là điều kiện buộc phải có để tốt nghiệp đại học và thạc sỹ và là chuẩn đầu vào của Nghiên cứu sinh.

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN THI VÀ NHẬN CHỨNG CHỈ SỚM NHẤT
Hỗ trợ - Giải đáp : Hỗ trợ Trực Tiếp : 0944434169 Mr Toàn

Thi Chứng Chỉ UDCNTT Cơ Bản Cấp Tốc

Thi Chứng chỉ Tin Học UDCNTT Nâng Cao Cấp Tốc

>  Thi Chứng Chỉ Tiếng Pháp A2 B1 Cấp Tốc

> Thi chứng chỉ Tiếng Anh B1 B2 Cấp Tốc


IV. Có mấy loại chứng chỉ Tiếng Anh Bậc 3 tương đương với Chứng chỉ tiếng Anh B1 Khung tham chiếu chung Châu Âu (CEFR)?

Chỉ Có 1 loại chứng chỉ Tiếng Anh B1. Đó là:

Chứng chỉ tiếng Anh B1 châu Âu (CEFR) cấp bởi trường Đại học Cambridge Anh. Tổ chức khảo thí dưới sự ủy quyền của trường cho một số đơn vị. Với cấu trúc bài thi này tương đối khó và rất ít người đăng ký dự thi.

Còn trong hệ thống giáo dục quốc dân Việt Nam gọi là Chứng chỉ tiếng Anh Bậc 3 ( theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dung cho Việt Nam của Bộ GD&ĐT cấp phép khảo thí và cấp chứng chỉ trên cả nước. Có 10 đơn vị trường được cấp chứng chỉ Bậc 3 tiếng Anh được bộ ủy quyền tổ chức thi và cấp chứng chỉ như ĐH Ngoại ngữ – Huế, ĐH Hà Nội, ĐH Sư Phạm Hà Nội, ĐH Sư Phạm TpHCM, ĐH Cần Thơ, ĐH Đà Nẵng,…. Theo Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT Ký ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 
Ngày 29 tháng 9 năm 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Ban hành Thông tư Số: 23/2017/TT-BGDĐT này Quy chế thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2017.

Chứng chỉ ngoại ngữ:

1. Chứng chỉ ngoại ngữ được cấp cho người dự thi đạt yêu cầu tương ứng với Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam từ bậc 1 đến bậc 6.
2. Mẫu chứng chỉ ngoại ngữ do Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành. Thời hạn hiệu lực của chứng chỉ ngoại ngữ do cơ quan, đơn vị sử dụng chứng chỉ quyết định tùy theo mục đích, yêu cầu của từng công việc cụ thể.

Thi Chứng Chỉ UDCNTT Cơ Bản Cấp Tốc

Thi Chứng chỉ Tin Học UDCNTT Nâng Cao Cấp Tốc

>  Thi Chứng Chỉ Tiếng Pháp A2 B1 Cấp Tốc

> Thi chứng chỉ Tiếng Anh B1 B2 Cấp Tốc


MẪU CHỨNG CHỈ
(Đính kèm Thông báo số 538/QLCL-QLVBCC ngày 20 tháng 5 năm 2019 của Cục Quản lý chất lượng)
MẪU CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ THEO KHUNG NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ 6 BẬC DÙNG CHO VIỆT NAM
Mặt trước
Mặt sau

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN THI VÀ NHẬN CHỨNG CHỈ SỚM NHẤT
Hỗ trợ - Giải đáp : Hỗ trợ Trực Tiếp : 0944434169 Mr Toàn

Các tin khác

Gọi ngay