Hỗ Trợ Trực Tuyến

Tin Tức

UBND Thành phố Hồ Chí Minh tuyển dụng công chức từ cấp huyện trở lên năm 2019

Căn cứ Quyết định số 2917/QĐ-UBND ngày 09 tháng 7 năm 2019 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Kế hoạch thi tuyển công chức từ cấp huyện trở lên của Thành phố Hồ Chí Minh năm 2019, Sở Nội vụ gửi các Sở – ngành và Ủy ban nhân dân quận – huyện Thông báo số 2694/TB-SNV ngày 16 tháng 7 năm 2019 về tuyển dụng công chức từ cấp huyện trở lên năm 2019, trong đó quy định rõ các nội dung về chỉ tiêu tuyển dụng; tiêu chuẩn, điều kiện và hồ sơ đối với người đăng ký dự tuyển; đối tượng và điểm ưu tiên trong thi tuyển công chức; các môn thi, hình thức thi và điều kiện miễn thi một số môn; thời gian và địa điểm nộp hồ sơ dự tuyển. Đề nghị Thủ trưởng Sở – ngành và Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận – huyện ban hành Thông báo tuyển dụng chi tiết của cơ quan, đơn vị, trong đó có nêu rõ về số lượng, vị trí cần tuyển; yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ cần tuyển, đăng tải trên trang thông tin điện tử (nếu có) và niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của cơ quan, đơn vị trong thời hạn nhận hồ sơ của người đăng ký dự tuyển; đồng thời gửi 01 bản về Sở Nội vụ để theo dõi.
​*** Chi tiết Thông báo tuyển dụng như sau:
Các tin khác

Gọi ngay