Hỗ Trợ Trực Tuyến

LK ĐÀO TẠO

Bồi Dưỡng Chuẩn Chức Danh Giáo Viên THCS (TT08/2023)

Ngày 11 tháng 07 năm 2023 Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ra Quyết định số 2002/QĐ-BGDĐT “Ban hành Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS”. 
Căn cứ Thông tư số 03/2021/TT-BGDĐT ; Thông tư số 08/2023/TT-BGDĐT ngày 14 tháng 4 năm 2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư số 01/2021/TT-BGDĐT, 02/2021/TT-BGDĐT, 03/2021/TT-BGDĐT, 04/2021/TT-BGDĐT ngày 02 tháng 02 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập.

1. Chuẩn chức danh nghề nghiệp là gì?

Chuẩn chức danh nghề nghiệp: là trình độ, năng lực chuyên môn và nghiệp vụ của viên chức trong từng lĩnh vực nghề nghiệp khác nhau. Sử dụng làm căn cứ để thực hiện công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý của viên chức.

2. Chuẩn chức danh nghề nghiệp THCS theo thông tư mới.

Thông tư số 08 Bộ Giáo dục và Đào tạo đã điều chỉnh quy định về chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn CDNN: chỉ quy định 1 chứng chỉ chung đối với các hạng giáo viên. Mỗi cấp học chỉ có 1 chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn CDNN.

Tại Quyết định số 2002/QĐ-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở không còn phân hạng. Quyết định này thay thế các Quyết định số 2513/QĐ-BGDĐT, Quyết định số 2512/QĐ-BGDĐT, Quyết định số 2511/QĐ-BGDĐT về chương trình  bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng I, II, III.

Giáo viên đã có một trong các chứng chỉ theo hạng của cấp học đang giảng dạy cấp trước ngày 30/06/2022 thì được xác định đáp ứng yêu cầu về chứng chỉ, được sử dụng khi tham dự kỳ thi hoặc xét thăng hạng CDNN và không phải học chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn CDNN giáo viên tương ứng với từng cấp học.

Các trường hợp đã được cơ sở bồi dưỡng cấp chứng chỉ theo tiêu chuẩn CDNN từng cấp học từ sau ngày 30/06/2022 đến ngày 11/07/2023 thì phải đăng ký học bổ sung nội dung chuyên đề 7,8 Chương trình bồi dưỡng và đề nghị các cơ sở bồi dưỡng cấp chứng chỉ bồi dưỡng thay thế.

Tại Thông tư 08 đổi mới về trình độ chuyên môn đối với giáo viên THCS hạng I. Đối với giáo viên THCS hạng I yêu cầu có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên THCS, không yêu cầu phải có bằng thạc sĩ như quy định tại Thông tư 02/2021/TT-BGDĐT, Thông tư 03/2021/TT-BGDĐT.

chuan-chuc-danh-giao-vien-thcs

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN LỚP HỌC ONLINE

Liên hệ để được xếp lớp ngay - Giải đáp các thắc mắc

Hotline:  0868.169.179 - 0868.029.179 - 0947.247.778

Đăng ký Tin học tại đây

3. Nội dung chương trình chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS mới.

a. Nội dung chương trình: 

a1. Khối lượng kiến thức và thời gian bồi dưỡng:

- Chương trình gồm 08 chuyên đề chia thành 03 phần:

+ Phần I: Kiến thức chung (gồm 03 chuyên đề).

+ Phần II: Kiến thức về hoạt động nghề nghiệp (gồm 05 chuyên đề).

+ Phần III: Đánh giá kết quả bồi dưỡng.

- Thời gian bồi dưỡng: 03 tuần x 05 ngày làm việc/tuần x 08 tiết/ngày = 120 tiết (~15 ngày)

a2. Cấu trúc chương trình:

Gồm 03 phần: 120 tiết - 72 tiết lý thuyết thảo luận, 44 tiết giải quyết tình huống, 04 tiết đánh giá kết quả bồi dưỡng

+ Phần I: Kiến thức chung (gồm 03 chuyên đề - 20 tiết lý thuyết thảo luận, 16 tiết giải quyết tình huống).

• Quản lý nhà nước về giáo dục phổ thông

• Xu thế phát triển giáo dục phổ thông trên thế giới, chiến lược phát triển giáo dục phổ thông của Việt Nam

• Các quy định của pháp luật về chính sách phát triển đội ngũ giáo viên phổ thông

+ Phần II: Kiến thức về hoạt động nghề nghiệp (gồm 05 chuyên đề - 52 tiết lý thuyết thảo luận, 28 tiết giải quyết tình huống).

• Phát triển năng lực nghề nghiệp của giáo viên THCS

• Năng lực hỗ trợ đồng nghiệp trong phát triển chuyên môn  giáo dục THCS

• Năng lực tự học và nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng, ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trong giáo dục học sinh THCS.

• Chuyển đổi số trong hoạt động dạy học và giáo dục học sinh THCS

• Năng lực thích ứng với sự thay đổi trong hoạt động nghề nghiệp của giáo viên THCS

+ Phần III: Đánh giá kết quả bồi dưỡng. (4 tiết lý thuyết thảo luận)

b. Đánh giá kết quả bồi dưỡng

b1. Mục đích

- Đánh giá kiến thức và kỹ năng học viên thu nhận được từ Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS trong thời gian 03 tuần.

- Đánh giá khả năng vận dụng kiến thức, kỹ năng thu nhận được vào thực tiễn công tác của chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS.

b2. Yêu cầu

- Về thời điểm đánh giá: Tổ chức vào cuối khóa học.

- Về hình thức đánh giá: Cơ sở bồi dưỡng tổ chức đánh giá kết quả bồi dưỡng bằng một trong số các hình thức sau:

+ Bài kiểm tra (tự luận hoặc tự luận kết hợp với trắc nghiệm khách quan);

+ Viết thu hoạch;

+ Viết tiểu luận theo quy định của cơ sở bồi dưỡng.

- Về nội dung đánh giá: Bảo đảm đạt các mục đích đánh giá nêu tại Mục 1 Phần này và được chấm theo thang điểm 10.

Các thông tin về đánh giá kết quả bồi dưỡng được cơ sở giáo dục quy định cụ thể trong tài liệu phổ biến chương trình, nội quy bồi dưỡng và gửi đến học viên tự nghiên cứu, tìm hiểu vào đầu khóa học.

boi-duong-cdnn-thcs

Đăng ký tiếng Anh tại đây

4. Ai đang cần học bồi dưỡng Chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS?

Chứng chỉ bồi dưỡng Chuẩn chức danh nghề nghiệp dành cho những giáo viên như:

- Viên chức giảng dạy chương trình giáo dục trung học cơ sở: giáo viên, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng trong các trường trung học cơ sở, trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp trung học cơ sở, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, trường chuyên biệt công lập chưa có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo quy định.

- Các cá nhân có nhu cầu bồi dưỡng, cấp chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS.

- Giáo viên được bổ nhiệm học chuẩn chức danh danh được hưởng lương tương ứng; Giáo viên cần giữ hạng để hưởng mức lương tương ứng;  Giáo viên được bổ nhiệm thăng hạng để hưởng chế độ lương cao hơn;...

Gọi ngay để được hỗ trợ hướng dẫn đăng ký

0868.169.179 - 0868.029.179 - 0947.247.778

5. Hình thức học và đăng ký học online Chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS ở đâu?

a. Hình thức học

- Thời gian: 8 - 15 buổi, bắt đầu từ 19g30

- Địa điểm: học online qua Zoom

b. Hồ sơ:

• 01 Phiếu đăng ký dự thi (theo mẫu);

• 03 ảnh cỡ 3cmx4cm;

• 01 bằng TN chuyên môn cao nhất (CĐ/ĐH) photo công chứng;

• 01 CMT/CCCD photo công chứng.

c. Quyền lợi:

- Học online tiết kiệm được thời gian, chi phí;

- Chương trình được giảng dạy bởi đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm;

- Hỗ trợ tư vấn cá nhân từ giáo viên/nhân viên hỗ trợ giải đáp các thắc mắc;

- Giảm học phí khi đăng ký nhóm từ 3 người;

- Được cấp Chứng chỉ khi hoàn thành khóa học.

Hãy đăng ký ngay để trở thành một giáo viên chuyên nghiệp.

 Học Online - Nền tảng học tập chất lượng, trình độ cao cho sự phát triển nghề nghiệp của bạn.

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN LỚP HỌC ONLINE CDNN

Hoặc liên hệ qua Hotline

0868.169.179 - 0868.029.179 - 0947.247.778

 

 


 

Các tin khác

 • Bồi Dưỡng Chuẩn Chức Danh Giáo Viên THPT (TT08/2023)

  Tại Quyết định số 2003/QĐ-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT không còn phân hạng. Thông tư số 08 Bộ Giáo dục và Đào tạo đã điều chỉnh quy định về chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn CDNN: chỉ quy định 1 chứng chỉ chung đối với các hạng giáo viên. Mỗi cấp học chỉ có 1 chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn CDNN.

 • Bồi Dưỡng Chuẩn Chức Danh Giáo Viên Tiểu Học (TT08/2023)

  Tại Quyết định số 2001/QĐ-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học không còn phân hạng. Thông tư số 08 Bộ Giáo dục và Đào tạo đã điều chỉnh quy định về chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn CDNN: chỉ quy định 1 chứng chỉ chung đối với các hạng giáo viên. Mỗi cấp học chỉ có 1 chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn CDNN.

 • Bồi Dưỡng Chuẩn Chức Danh Giáo Viên Mầm Non (TT08/2023)

  Tại Quyết định số 2000/QĐ-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non không còn phân hạng. Thông tư số 08 Bộ Giáo dục và Đào tạo đã điều chỉnh quy định về chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn CDNN: chỉ quy định 1 chứng chỉ chung đối với các hạng giáo viên. Mỗi cấp học chỉ có 1 chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn CDNN.

 • Học Chuẩn Chức Danh Nghề Nghiệp Dành Cho Giáo Viên Online

  Mới đây, ngày 14 tháng 04 năm 2023 Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 08/2023/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư số 01/2021/TT-BGDĐT, 02/2021/TT-BGDĐT, 03/2021/TT-BGDĐT, 04/2021/TT-BGDĐT ngày 02 tháng 02 năm 2021 của bộ giáo dục và đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập.

 • Đăng Ký Luyện Thi Tiếng Anh B1 B2 Online

  Đăng Ký Luyện Thi Tiếng Anh B1 B2 Online Hỗ trợ - Giải Đáp Nhanh:  0947.247.778 Ms Hạnh ( ZALO ) DC: 145 Nguyễn Hồng Đào, Phường 15, Q. Tân Bình, HCM

 • Học Online Lớp Chuẩn Chức Danh Nghề Nghiệp Dành Cho Giáo Viên, Giảng Viên

  Học Online Lớp Bồi Dưỡng Chuẩn Chức Danh Nghề Nghiệp Dành Cho Giáo Viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sơ, trung học phổ thông, Giảng Viên, GV dạy nghề Học mợi lúc - Mọi nơi - Trên mọi thiết bị.

 • Đào Tạo Cấp Chứng Chỉ Nghiệp Vụ Quản Lý Giáo Dục Mầm Non

  Đào Tạo Cấp Chứng Chỉ Nghiệp Vụ Quản Lý Giáo Dục Mầm Non, Chứng chỉ đủ điều kiện để mở nhóm trẻ mầm non, trường mầm non tư thục

 • Học Thi Chứng Chỉ Nghiệp Vụ Hướng Dẫn Viên Du Lịch Quốc Tê Cấp Tốc

  Khóa học nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch ngắn hạn tại khu vực miền Nam, miền Trung và Tây Nguyên, được mở thường xuyên hàng tháng nhằm phục vụ nhu cầu cấp - đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế & nội địa

 • Thông Tư Số 13/2019/TT-BVHTTDL Sửa đổi, bổ sung một số điều quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch

  Thông Tư Số 13/2019/TT-BVHTTDL Sửa đổi, bổ sung một số điều quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch, Mẫu thẻ hướng dẫn viên, các thủ tục cấp thẻ

 • Lớp Bồi Dưỡng Theo Tiêu Chuẩn Chức Danh Nghề Nghiệp Giảng viên, Giáo viên

  lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp ngiảng viên, giáo viên, bồi dưỡng cho giáo viên phổ thông làm công tác tư vấn cho học sinh

Gọi ngay